“ชะแลง” กับ “กุญแจดัดเหล็ก”

“ชะแลง” กับ “กุญแจดัดเหล็ก”

           เฮียบฮกออนไลน์ขอเสนอความรู้และการเลือกใช้เครื่องมือช่างที่สามารถหาซื้อไว้ติดบ้าน หรือจะใช้ในงานก่อสร้าง และอุตสาหกรรม EP.3 นี้เป็นความรู้และการเลือกใช้เครื่องมือช่างประเภท ชะแลง และกุญแจดัดเหล็ก เครื่องมือช่างทั้งสองประเภทเหมาะสำหรับใช้ในงานงัดวัตถุหรือชิ้นงาน และงานดัดเหล็ก เป็นเครื่องมือช่างอีกประเภทหนึ่งที่ควรให้ความรู้และความเข้าใจเบื้องต้นสำหรับผู้ที่กำลังมองหาเครื่องมือช่างสำหรับงานแซะ เฉาะ งัด หรือรื้อถอน

แชลง
ความรู้เกี่ยวกับชะแลงและการเลือกใช้

            โดยทั่วไปชะแลงเป็นเครื่องมือช่างที่ทำจากเหล็กมีขนาดยาว ปลายชะแลงทั้ง 2 ฝั่ง จะมีรูปร่างและหน้าตาไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของการนำชะแลงไปใช้งาน คือ ปลายแหลม ปลายงอ และปลายเล็บเหยี่ยว และอีกฝั่งของปลายชะแลงจะมีรูปทรง แบนและมีง่าม เป็นเครื่องมือช่างที่ถูกออกแบบมาให้ใช้กับงานรื้อถอน เจาะ ตอก แซะและงัดวัตถุชิ้นงาน เช่น ตะปู หิน คอนกรีต และอื่น ๆ ได้มากมาย ส่วนก้านจับของชะแลงนั้นมีให้เลือกใช้งาน 2 แบบ ซึ่งแต่ละรูปทรง ช่วยให้การใช้งานชะแลงมีความกระชับมือมากขึ้น ไม่ทำให้ชะแลงหลุดมือได้โดยง่าย ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของน้ำหนักของแต่ละชิ้นงานหรือวัตถุที่นำไปใช้เป็นสำคัญ

            ชะแลงเป็นเครื่องมือช่างที่คนส่วนใหญ่มองว่าเหมาะกับช่างมากกว่า แต่ที่จริงแล้ว ชะแลง สามารถหาซื้อไว้ใช้ในครัวเรือนได้เช่นกันนอกเหนือจากการใช้ในงานก่อสร้างและอุตสาหกรรม ชะแลงมีลักษณะเป็นแท่งเหล็กลีบยาว ปลายด้านหนึ่งใช้สำหรับเกี่ยว งัด หรือเซาะร่อง ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งมีลักษณะแหลมแฉก บากมุม เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน

แชลง

ชะแลงที่วางขายตามร้านวัสดุก่อสร้างมีลักษณะที่แตกต่างกันตามประเภทการใช้งาน สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท คือ ชะแลงเล็บเหยี่ยว ชะแลงปลายงอ และชะแลงหกเหลี่ยมด้ามตรง มีรายละเอียด ดังนี้

          ชะแลงเล็บเหยี่ยว เป็นชะแลงที่เหมาะกับการใช้งานประเภท ตอกและถอนตะปู มีลักษณะของปลายแหลมงอคล้ายเล็บเยี่ยว ส่วนอีกด้านของชะแลงเล็บเหยี่ยวมีลักษณะปลายแหลมและแบนเรียบ เหมาะกับงานเซาะร่องเพื่อดึงหัวตะปูที่ฝั่งลึกกับวัตถุ ช่วยให้งัดและถอนตะปูออกมาได้อย่างไม่ยากเย็นนัก ในส่วนของปลายเล็บเหยี่ยวยังสามารถประยุกต์ใช้กับงานตอกตะปูได้เช่นกัน

         ชะแลงปลายงอ เป็นชะแลงที่เหมาะกับการใช้งานประเภท เกี่ยว งัด หรือแซะ โดยที่ปลายของชะแลงประเภทนี้จะมีลักษณะงอแบบ 90 องศา ทำหน้าที่เกี่ยว และถอดตะปู รวมถึงสามารถนำไปใช้กับงานงัดวัตถุอื่น ๆ ได้เช่นกัน ส่วนอีกปลายฝั่งของชะแลงประเภทนี้มีลักษณะแบน เหมาะกับงานสอด แซะ และงัดตัวงานที่ไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย ทั้งนี้สามารถทำหน้าที่แยกตัวชิ้นงานหรือวัตถุออกจากกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        ชะแลงหกเหลี่ยมด้ามตรง เป็นชะแลงที่เหมาะกับการใช้งานประเภท เจาะ และทำลายวัตถุ โดยตัวก้านของชะแลงประเภทนี้มีลักษณะตรงและมีปลายแหลมคล้ายดินสอ นำมาใช้กับงานเจาะหรือทำลายวัตถุที่ต้องการรื้อถอน ส่วนปลายชะแลงอีกด้านมีลักษณะแบน ใช้กับงานงัด หรือแซะ โดยที่ชะแลงประเภทนี้มีด้ามจับรูปทรงหกเหลี่ยม นิยมนำมาใช้กับงานทำลายผนัง เจาะรูพื้นปูน และงัดวัตถุให้ยกหรือขึ้นเหนือจากพื้น

แชลง

นอกจากนี้ ชะแลงยังมีก้านจับสำหรับใช้งานอีก 2 ชนิด ได้แก่ ชะแลงชนิดข้ออ้อย และชะแลงหกเหลี่ยม

             ชะแลงข้ออ้อย เป็นเครื่องมือช่างที่ก้านจับของตัวชะแลงมีลักษณะเป็นเกลียวปล้อง ละม้ายคล้ายคลึงกับข้ออ้อย มีปลายชะแลงแบบเล็บเหยี่ยว หรือแบบปลายงอ สามารถนำไปใช้กับงานงัดวัตถุหรือชิ้นงาน เช่น ตะปู หิน คอนกรีต ฯลฯ  จุดเด่นของชะแลงข้ออ้อย คือ ตัวก้านจับมีลักษณะเป็นเกลียวคล้ายข้ออ้อย เมื่อใช้งานจะมีความกระชับมือสูง แข็งแรงทนทาน และสามารถใช้งานได้ยาวนาน

            ชะแลงหกเหลี่ยม เป็นเครื่องมือช่างที่ก้านจับของตัวชะแลงมีลักษณะเป็นแท่งเหล็กเรียบยาวตลอดก้าน มีทั้งปลายชะแลงแบบเล็บเหยี่ยว และแบบปลายงอ จุดเด่นของชะแลงหกเหลี่ยม คือ ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง ผู้ใช้จะไม่เจ็บมือเมื่อใช้ชะแลงหกเหลี่ยมในการแซะ เฉาะ งัด หรือรื้อถอน เพราะตัวก้านชะแลงชนิดนี้มีความเรียบ ถึงแม้ตัวก้านจะมีความเรียบไม่ทำให้เจ็บมือขณะใช้งาน แต่ไม่ทำให้หลุดออกจากมือได้อย่างง่ายดายเช่นกัน (จับง่าย) มีความเหนียว แข็งแรง และทนทาน

กุญแจดัดเหล็ก
ความรู้เกี่ยวกับกุญแจดัดเหล็กและการเลือกใช้งาน

            กุญแจดัดเหล็ก หรือ ประแจดัดเหล็ก เป็นเครื่องมือช่างอีกประเภทที่ไม่ได้ทำหน้าที่ไขประตูบ้าน ชื่ออาจเหมือนลูกกุญแจไขบ้าน แต่กุญแจเหล็กดัดเป็นเครื่องมือช่างสำหรับงานดัดเหล็กเส้น เป็นเครื่องมือช่างอีกประเภทที่เฮียบฮกออนไลน์ต้องการเสนอความรู้ และการเลือกใช้กุญแจดัดเหล็ก

สำหรับงานก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก ดัดเหล็กเส้น ปลอกเสา และปลอกคาน การใช้กุญแจดัดเหล็กจะเหมาะกับประเภทนี้มากที่สุด เพราะเป็นเครื่องมือช่างที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในงานดัดเหล็กเส้นให้เป็นรูปตามที่ต้องการโดยเฉพาะ โดยที่ผู้ใช้งานสามารถนำกุญแจดัดเหล็กเข้าไปดัดเหล็กเส้นในพื้นที่ได้เลย เช่น การดัดโครงสร้างเหล็กของเสาบ้าน หรืออาคารเป็นรูปโค้ง หรือให้เข้ารูปและให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ โดยทั่วไปกุญแจดัดเหล็กมักผลิตด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัย วัสดุเหล็กคุณภาพ เพื่อความเหนียว แข็งแรง และทนทาน เพราะต้องใช้กับงานดัดเหล็กเส้น

กุญแจดัดเหล็กที่ขายตามร้านค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างมี 2 ประเภท ได้แก่ กุญแจดัดเหล็กเหลี่ยม และกุญแจดัดเหล็กเพลา กุญแจดัดเหล็กทั้ง 2 ประเภทสามารถใช้ดัดเหล็กเส้นกลมได้เหมือนกัน  สำหรับกุญแจดัดเหล็กเหลี่ยม เหมาะกับงานดัดเหล็กเส้นกลมทั่วไป มี 2 ลักษณะ คือ กุญแจดัดเหล็กแบบหกเหลี่ยม และกุญแจดัดเหล็กแบบแปดเหลี่ยม ซึ่งกุญแจดัดเหล็กแปดเหลี่ยมจะมีความแข็งมากที่สุด ส่วนกุญแจดัดเหล็กเพลาขาว เมื่อนำมาใช้ดัดเหล็กเส้นจะไม่เจ็บมือ เพราะไม่มีเหลี่ยม เป็นลักษณะเพลากลม

สำหรับการเลือกใช้งานกุญแจดัดเหล็กขึ้นอยู่กับขนาดของเหล็กเส้นที่ต้องการดัด ตัวอย่างเช่น หากเหล็กเส้นกลมที่ต้องการดัดมีขนาด 9 – 12 มิลลิเมตร หรือ 3 หุน กุญแจดัดเหล็กที่เหมาะกับการใช้ดัดเหล็กเส้นกลมควรเป็นกุญแจดัดเหล็กขนาด 3/8” X 1/2” เป็นต้น

สรุป:

ชะแลงเป็นเครื่องมือช่างที่ทำหน้าที่รื้อถอน เจาะ ตอก แซะและงัดวัตถุชิ้นงาน สามารถซื้อไว้ใช้ในครัวเรือนได้ และเป็นเครื่องมือช่างที่ใช้ในงานก่อสร้างต่าง ๆ รวมถึงใช้ในอุตสาหกรรม ชะแลงมี 3 ประเภท คือ ชะแลงเล็บเหยี่ยว ชะแลงปลายงอ และชะแลงหกเหลี่ยมด้ามตรง ทั้งนี้ชะแลงยังมีก้านจับอีก 2 ชนิด ได้แก่ ชะแลงข้ออ้อย และชะแลงหกเหลี่ยม จะเลือกใช้งานชแลงประเภทไหน ให้ดูเนื้องานและวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นหลัก การเลือกก้านจับของชะแลงขึ้นอยู่กับความถนัดของผู้ใช้งาน ส่วนกุญแจดัดเหล็ก คือ เครื่องมือช่างที่เหมาะกับงานดัดเหล็กเส้น ใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก ดัดเหล็กเส้น ปลอกเสา และปลอกคาน ไม่เหมาะกับการซื้อติดไว้ครัวเรือน การเลือกใช้กุญแจดัดเหล็ก ให้เลือกดูจากขนาดของเหล็กที่ต้องการดัดเป็นหลัก

จากการนำเสนอความรู้และการเลือกใช้ชะแลง รวมถึงกุญแจดัดเหล็กข้างต้น ทำให้ผู้ที่กำลังมองหาชะแลงหรือกุญแจเหล็กดัดเพื่อนำไปใช้งานมีความเข้าใจในการเลือกซื้อและเลือกใช้มากขึ้น ประหยัดเวลาในการมองหาร้านค้า หรือสถานที่ขายเครื่องมือช่างดังกล่าว เพราะทราบเบื้องต้นแล้วว่า ควรใช้ชะแลงหรือกุญแจดัดเหล็กประเภทไหน ซึ่งชะแลงดังกล่าวสามารถหาซื้อได้ตามร้านวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทั่วไป เพราะเป็นเครื่องมือช่างพื้นฐานอีกชนิดที่ช่างควรมีไว้ติดตัวสำหรับทำงาน

ที่เฮียบฮกออนไลน์ เรามี “ชะแลง”และ “กุญแจดัดเหล็ก” จำหน่าย ชะแลงเป็นเครื่องมือช่างที่สามารถหาซื้อติดบ้านได้ ส่วนกุญแจดัดเหล็กเป็นเครื่องมือช่างที่ช่างควรจะมีติดตัวเช่นกัน เป็นอุปกรณ์ช่างพื้นฐานอีกชนิดหนึ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน และเสริมสร้างประสิทธิภาพของงานให้ออกมาดี #ชะแลงสำหรับงานงัด #กุญแจดัดเหล็กสำหรับงานดัด

เครื่องมือช่าง “ชะแลง” ที่มีจำหน่าย ดังนี้

 1. ชะแลงชนิดข้ออ้อย ขนาด 3/4″X80 CM (ปากกว้าง)/(ปากแคบ)
 2. ชะแลงชนิดข้ออ้อย ขนาด 1″X100 CM (ปากกว้าง)/(ปากแคบ)
 3. ชะแลงหกเหลี่ยม ขนาด 3/4″X80 CM (ปากกว้าง)/(ปากแคบ)
 4. ชะแลงหกเหลี่ยม ขนาด 1″X100 CM (ปากกว้าง)/(ปากแคบ)

เครื่องมือช่าง “กุญแจดัดเหล็ก” ที่มีจำหน่าย ดังนี้

 1. กุญแจดัดเหล็กเหลี่ยม เหมาะกับเหล็กเส้นขนาด 2×3
 2. กุญแจดัดเหล็กเหลี่ยม เหมาะกับเหล็กเส้นขนาด 3×4
 3. กุญแจดัดเหล็กเหลี่ยม เหมาะกับเหล็กเส้นขนาด 4×5
 4. กุญแจดัดเหล็กเหลี่ยม เหมาะกับเหล็กเส้นขนาด 5×6
 5. กุญแจดัดเหล็กเหลี่ยม เหมาะกับเหล็กเส้นขนาด 6×1
 6. กุญแจดัดเหล็กเพลาขาว เหมาะกับเหล็กเส้นขนาด 2×3
 7. กุญแจดัดเหล็กเพลาขาว เหมาะกับเหล็กเส้นขนาด 3×4
 8. กุญแจดัดเหล็กเพลาขาว เหมาะกับเหล็กเส้นขนาด 4×5
 9. กุญแจดัดเหล็กเพลาขาว เหมาะกับเหล็กเส้นขนาด 5×6
 10. กุญแจดัดเหล็กเพลาขาว เหมาะกับเหล็กเส้นขนาด 6×1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

            หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเครื่องมือช่าง สามารถสอบถามแอดมินร้านเฮียบฮกออนไลน์ได้เลยทันที เฮียบฮกออนไลน์ยินดีตอบคำถามและให้คำปรึกษาเรื่องเครื่องมือช่าง ผ่านช่องทาง

Website: https://heabhok.com

Facebook: Heabhok

Line: @heabhok

เครื่องมือช่างและอุปกรณ์

กุญแจดัดเหล็ก

60 ฿670 ฿

เครื่องมือช่างและอุปกรณ์

แชลง

95 ฿255 ฿
345 ฿1,250 ฿

เครื่องมือช่างและอุปกรณ์

กุญแจปากตาย

105 ฿455 ฿

เครื่องมือช่างและอุปกรณ์

กุญแจเลื่อน

130 ฿245 ฿

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *