ค้อน…เพราะของมันต้องมีติดบ้าน

ค้อน

             ค้อนเป็นเครื่องมือช่างพื้นฐานอีกประเภทที่ควรหามาไว้ติดบ้าน เพราะมีความอเนกประสงค์มาก…ถึง…มากที่สุด นำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น งานตอกตะปู การจัดชิ้นส่วนให้เข้ารูป การทุบทำลายวัตถุ เป็นต้น ค้อนเป็นเครื่องมือช่างที่มีประโยชน์ครอบจักรวาล เป็นอีกไอเท็มที่ควรมีติดบ้านไว้ อย่างไรก็ดีในท้องตลาด หรือแม้แต่ร้านค้าออนไลน์อาจพบเห็นค้อนหลากหลายหน้าตาและรูปแบบ เฮียบฮกออนไลน์ขอนำเสนอข้อมูลและความรู้ที่เกี่ยวกับค้อน รวมถึงวิธีการเลือกซื้อค้อนคุณภาพที่สามารถใช้งานได้ในระยะยาว และมีความคงทนและแข็งแรง

ทำไมเฮียบฮกฮอนไลน์เลือกค้อนให้เป็นไอเท็มที่ต้องมีติดบ้าน

ค้อน

              ค้อนเป็นเครื่องมือช่างที่ดูผิวเผินอาจไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องมีไว้ใช้ในครัวเรือน อาจดูเหมาะกับช่างมืออาชีพมากกว่า…แต่…ช้าก่อน หากเฮียบฮกออนไลน์เลือกนำเสนอให้เป็นไอเท็มที่ต้องมีติดบ้านแล้ว แสดงว่าค้อนมีความสามารถมากกว่าที่คนทั่วไปมองกัน #โปรดอย่ามองข้ามค้อน เพราะค้อนเป็นเครื่องมือช่างที่…สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย เช่น งานซ่อมแซมที่ต้องตอกตะปูหรือดึงตะปู นอกจากนี้ ค้อนยังเหมาะกับผู้ที่ชอบการประดิษฐ์ของใช้ในบ้านด้วยตัวเองหรือประเภทเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านที่สามารถทำเองได้ ด้วยเหตุผลที่กล่าวมา ทำให้เฮียบฮกออนไลน์เลือกค้อนให้เป็นไอเท็มที่ต้องมีติดบ้าน โดยเฉพาะคนที่อยู่บ้านจะรู้ถึงประโยชน์ของค้อน และเป็นเครื่องมือช่างอีกประเภทหนึ่งที่ต้องหาซื้อติดไว้

             อย่างไรก็ดี ค้อนที่ขายอยู่ทั่วไปมีหลากหลายหน้าตาและลักษณะ ก่อนการนำไปใช้งานควรศึกษาถึงความเหมาะสมของค้อนที่จะนำไปใช้ เพราะค้อนแต่ละชนิดถูกออกแบบมาให้ใช้กับงานที่แตกต่างกัน หากเลือกค้อนไม่ถูกกับการใช้งาน อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้งาน รวมถึงชิ้นงานที่นำมาใช้กับค้อนได้

              ค้อนเป็นเครื่องมือช่างที่ประกอบด้วยโครงสร้างหลัก 2 ส่วน คือ ส่วนของด้ามจับค้อน และส่วนของหัวค้อน โดยทั่วไปด้ามจับของค้อนจะผลิตจากวัสดุ 3 ชนิด ได้แก่ เหล็ก ไม้ และไฟเบอร์กลาส

            สำหรับส่วนของหัวค้อนสามารถแบ่งออกได้เป็น 7 ชนิด ดังนี้ ค้อนหัวกลม ค้อนยาง ค้อนหงอนช่างไม้/ค้อนช่าง ค้อนช่างไฟฟ้า ค้อนปอนด์ ค้อนไม้ และค้อนพลาสติก ส่วนหัวของค้อนจะผลิตจากวัสดุ 3 ประเภท ได้แก่ วัสดุแข็ง วัสดุแข็งปานกลาง และวัสดุอ่อน

ค้อนด้ามไฟเบอร์

              ค้อนหงอน/ค้อนช่างไม้ ค้อนชนิดนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้กับงานตอกและถอนตะปู และเป็นเครื่องมือช่างพื้นฐานที่สามารถนำไปใช้ได้กับงานทั่วไป เช่น การประดิษฐ์หรือประกอบเฟอร์นิเจอร์สำหรับใช้ภายในบ้าน และงานประเภท DIY เนื่องจากค้อนชนิดนี้มีคุณสมบัติที่โดดเด่นอย่างหนึ่ง คือ สามารถตอกและดึงตะปูได้เป็นอย่างดี

              ค้อนหงอนหรือค้อนช่างไม้ มีคุณลักษณะ ดังนี้ ส่วนของหัวค้อนสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือส่วนหน้าและส่วนหาง ส่วนหน้าของหัวค้อนชนิดนี้จะเป็นแบบหน้าตัดกลม ผิวหน้าเรียบหรืออาจโค้งเล็กน้อย ใช้สำหรับตอกตะปู ส่วนของหางหรือหงอนมีลักษณะคล้ายกับง่าม ซึ่งส่วนหางนี้ใช้สำหรับถอนหรืองัดตะปู ตัวด้ามจับของค้อนชนิดนี้อาจผลิตจากไม้หรือพลาสติก เหมาะกับงานที่ต้องการความประณีต หรือหากเมื่อทำการตอกหรือถอนและไม่ต้องการให้เกิดการร้าว ยุบ และบุบ

            ค้อนหัวกลม เป็นค้อนอีกชนิดหนึ่งที่ถูกผลิตมาเพื่อใช้สำหรับงานตอกหมุด ย้ำหมุด ใช้ตีหรือเคาะขึ้นรูปโลหะแผ่น ทั้งนี้สามารถนำไปใช้กับงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ได้

             ค้อนหัวกลม มีคุณลักษณะ ดังนี้ ส่วนของค้อนหัวกลมจะมีลักษณะหน้าเรียบ หน้าตัดกลมมน ผิวนูนโค้งเล็กน้อย ซึ่งแต่ละหน้าของค้อนหัวกลมข้างหนึ่งจะใหญ่กว่าอีกข้าง สามารถใช้งานได้ทั้งสองหน้า ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวเหมาะกับงานเคาะหรือตอกหมุด ขึ้นรูปและย้ำหมุด

            ค้อนยาง เป็นค้อนที่ถูกผลิตสำหรับใช้กับงานขึ้นรูปชิ้นงานที่มีเนื้ออ่อนหรือใช้สำหรับตอกเพื่อคงความสภาพผิวงาน จุดเด่นของค้อนชนิดนี้จะเป็นเรื่องของความยืดหยุ่นและเหนียวนุ่ม เมื่อนำไปใช้กับงานที่มีผิวอ่อนบาง ค้อนยางจะทำให้เกิดร่องรอยหรือความเสียหายน้อยมาก สามารถใช้ตอกหรือเคาะก้อนบล็อกให้เป็นแนวและระดับเดียวกันได้

            ค้อนยาง มีคุณลักษณะ ดังนี้ ส่วนหัวของค้อนยางจะกลมมนและผลิตจากยาง ซึ่งทำให้ค้อนชนิดนี้สามารถใช้กับงานที่มีผิวอ่อนบางและไม่ทิ้งร่อยรอยหรือความเสียหายเมื่อตอกหรือเคาะ เพิ่มความประณีตให้กับงานเป็นอย่างมาก

             ค้อนช่างไฟฟ้า/ค้อนเดินสายไฟ เป็นค้อนที่ใช้สำหรับที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเป็นหลัก เช่น การตอกตะปูเดินสายไฟในอาคาร และสามารถนำไปใช้ตอกงานในที่แคบได้ หรือตอกตะปูเฟอร์นิเจอร์ที่มีขนาดเล็ก

            ค้อนช่างไฟฟ้า/ค้อนเดินสายไฟ มีคุณลักษณะ ดังนี้ หัวค้อนด้านหนึ่งจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม ส่วนอีกด้านแบนแหลม ผิวหน้าของหัวค้อนจะเรียบและทำจากเหล็ก ขนาดที่นิยมนำมาใช้ ได้แก่ ค้อนที่มีขนาดน้ำหนัก 150 กรัมและ 200 กรัม

ค้อนปอนด์

              ค้อนปอนด์ เป็นค้อนที่ถูกสร้างมาเพื่อใช้กับงานหนักทั่วไปหรืองานที่ต้องใช้แรงเหวี่ยงมาก ๆ เช่น การตีเหล็ก ตอกหมุดสกัดหิน หรืองานที่ต้องใช้แรงกระแทกสูง เช่น การทุบกำแพง การตีเหล็ก และงานดัดงอ ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษของค้อนชนิดนี้

              ค้อนปอนด์ มีคุณลักษณะ ดังนี้ ส่วนของหัวค้อนจะมีลักษณะเป็นรูปแปดเหลี่ยม คล้ายกับแท่งสี่เหลี่ยม หัวค้อนปอนด์มีหลายขนาด (ปอนด์) มีความยาวของด้ามจับประมาณ 60 – 100 เซนติเมตร ถือว่าเป็นค้อนที่มีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับค้อนชนิดอื่น ๆ จากคุณลักษณะดังกล่าวทำให้ค้อนปอนด์เป็นค้อนที่เหมาะกับการใช้งานหนัก ต้องใช้แรงเหวี่ยงเยอะหรือแรงกระแทกสูง

ค้อนด้ามไม้           

            ค้อนไม้ เป็นค้อนอีกชนิดหนึ่งที่ทำจากไม้เนื้อแข็ง เหมาะสำหรับงานเคาะชิ้นส่วน ดัด ตีวัสดุ หรือโลหะที่มีผิวอ่อน คุณสมบัติพิเศษ คือ เมื่อใช้งานจะไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับชิ้นงาน เพราะมีความยืดหยุ่นสูง

             ค้อนไม้ มีคุณลักษณะ ดังนี้ เป็นค้อนที่ไม่ได้ทำจากเหล็ก แต่ทำจากไม้เนื้อแข็งทั้งส่วนหัวและส่วนด้ามจับทำจากไม้เช่นกัน ค้อนไม้มีลักษณะเป็นแท่งกลมและสี่เหลี่ยม มีผิวเรียบ ลบคมทั้ง 4 ด้าน มีน้ำหนักเบาและทนทาน ด้วยคุณลักษณะเช่นนี้ทำให้ค้อนไม้เหมาะกับงานที่มีผิวอ่อน

             ค้อนพลาสติก เป็นค้อนที่ถูกออกแบบมาให้ใช้กับงานตอกหรืองานตีที่ต้องการความประณีตเพื่อคงสภาพของผิวงาน รวมถึงแต่งชิ้นงานที่ทำจากวัสดุอ่อนและโลหะแผ่น ทำให้งานเรียบและสามารถดัดขึ้นรูปได้

             ค้อนพลาสติก มีคุณลักษณะ ดังนี้ ส่วนหัวของค้อนพลาสติกทำจากพลาสติกแข็ง หัวค้อนพลาสติกทั้งสองข้างจะเหมือนกัน มีหน้าตัดกลม ขอบมน และผิวนูนเล็กน้อย นอกจากนี้หัวค้อนสามารถถอดเปลี่ยนได้ หากนำไปเคาะชิ้นงาน ค้อนพลาสติกมีน้ำหนักในการเคาะชิ้นงานที่ดีเยี่ยม

Tips: การเลือกซื้อค้อนให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและยาวนาน

            เมื่อทราบแล้วว่าค้อนแต่ละชนิดเหมาะกับงานประเภทไหน ลำดับถัดไปคือการเลือกซื้อค้อนให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย มีความคงทน และสามารถใช้งานในระยะยาวได้ สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกซื้อค้อน คือ หัวคอน และด้ามจับ

             สำหรับการเลือกซื้อหัวค้อน หัวค้อนถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญที่สุด ดังนั้น เวลาเลือกซื้อค้อนควรให้ความสำคัญกับหัวค้อนมากเป็นพิเศษ อันดับแรก ควรเลือกหัวค้อนที่มีน้ำหนักประมาณ 16 ออนซ์ – 20 ออนซ์ ซึ่งเป็นน้ำหนักที่นิยมใช้กันทั่วไป

ค้อน

              หัวค้อนควรผลิตจากวัสดุที่ได้คุณภาพ หากเลือกซื้อค้อนราคาถูก วัสดุที่นำมาใช้ผลิตอาจไม่ได้มาตรฐานและคุณภาพ เมื่อนำไปใช้งานอาจทำให้หัวค้อนเกิดแตกหรือบิ่นได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ รวมถึงสร้างความเสียหายให้กับตัวงานได้เช่นกัน

           การเลือกด้ามจับค้อน โดยทั่วไปด้ามจับของค้อนจะผลิตจากวัสดุ 3 ชนิด ได้แก่ เหล็ก ไม้ และไฟเบอร์กลาส ซึ่งวัสดุที่นำมาใช้ผลิตเป็นด้ามจับของค้อน มีจุดแข็งและข้อเสียแตกต่างกัน ดังนี้

           ด้ามจับทำจากเหล็ก หากเลือกซื้อด้ามจับที่ทำจากเหล็ก ควรดูว่าเหล็กมีความแข็งแรงมากน้อยแค่ไหน น้ำหนักของด้ามจับต้องพอดีกับน้ำหนักของหัวค้อน เพราะส่งผลต่อการใช้งานเมื่อเหวี่ยงค้อนให้พอเหมาะพอดีกับมือ อย่างไรก็ดี ข้อเสียของด้ามจับค้อนที่ทำจากเหล็ก คือ มีความสามารถในการดูดซับแรงสั่นสะเทือนค่อนข้างต่ำ

            ด้ามจับทำจากไม้ หากเลือกซื้อด้ามจับค้อนที่ทำจากไม้ จุดเด่นของด้ามจับประเภทนี้ คือ ความสามารถในการดูดซับแรงสั่นสะเทือนเมื่อเหวี่ยง รูปทรงค้อนดูสวยงาม แต่ข้อเสียของด้ามจับค้อนที่ทำจากไม้ ได้แก่ การดูแลรักษา หากทิ้งไว้ให้ถูกน้ำฝนหรือความชื้น ส่งผลให้เกิดกลิ่นเหม็นกับตัวด้ามจับ และเมื่อแห้งด้ามจับจะหดตัวลง ซึ่งหัวค้อนจะไม่ยึดติดแน่นกับตัวด้ามจับ เป็นอันตรายได้หากนำมาใช้งาน

         ด้ามจับทำจากไฟเบอร์กลาส หากเลือกซื้อด้ามจับค้อนที่ทำจากไฟเบอร์กลาส สิ่งที่ต้องระวัง คือ ความสามารถในการดูดซับแรงสั่นสะเทือนอาจไม่สูงมากนัก ด้ามจับที่มีน้ำหนักเบาส่งผลให้การกระจายน้ำหนักไม่สม่ำเสมอด้ามจับที่ทำจากเหล็กหรือไม้

              สรุป:

              ค้อนคือเครื่องมือช่างพื้นฐานอีกประเภทหนึ่งที่ควรมีติดบ้าน เพราะเป็นไอเท็มที่มีประโยชน์สามารถนำไปใช้สอยได้อย่างมากมาย เช่น งานที่เกี่ยวกับการตอกหรือดึงตะปู หรือการประดิษฐ์หรือประกอบเฟอร์นิเจอร์ด้วยตัวเอง ต้องเลือกใช้ค้อนให้เหมาะกับงาน ควรซื้อค้อนที่ได้มาตรฐาน ราคาเหมาะสม ไม่แนะนำให้ซื้อค้อนราคาถูก เพราะจะได้ค้อนที่ไม่มีคุณภาพ เนื่องจากค้อนเหล่านั้นอาจผลิตจากวัสดุคุณภาพต่ำ เมื่อนำมาใช้งานอาจทำให้เกิดความเสียหายได้

              ที่เฮียบฮกออนไลน์ เรามีไอเท็มค้อนจำหน่าย 4 ชนิด ตามประเภทการใช้งาน เป็นเครื่องมือช่างที่ควรจะมีไว้ติดบ้าน และช่างทั่วไปสามารถงานใช้ได้เช่นกัน #ของมันต้องมีติดบ้าน #เครื่องมือช่างอเนกประสงค์

  1. ค้อนด้ามไม้
  2. ค้อนไฟเบอร์
  3. ค้อนช่างทอง
  4. หัวค้อนปอนด์แยกขายสำหรับใส่ด้ามไม้ ขนาด 2 ปอนด์ ถึง 12 ปอนด์

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเครื่องมือช่าง อุปกรณ์ก่อสร้างทั่วไป รวมถึงเครื่องมือทางการเกษตร 

สามารถสอบถามแอดมินร้านเฮียบฮกออนไลน์ได้เลยทันที

เฮียบฮกออนไลน์ยินดีตอบคำถามและให้คำปรึกษาเรื่องเครื่องมือช่าง

โทรศัพท์: 0956549462 และ 0626463545

Facebook: Heabhok

Line: @heabhok (พิมพ์@ด้วยน้า)

One thought on “ค้อน…เพราะของมันต้องมีติดบ้าน

  1. gateio says:

    I may need your help. I’ve been doing research on gate io recently, and I’ve tried a lot of different things. Later, I read your article, and I think your way of writing has given me some innovative ideas, thank you very much.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *