ก๊อกบอล

500 ฿

ก๊อกบอล ก๊อกบอลแฟนซี ขนาด 1/2 นิ้ว(4หุน)
ด้ามจับคละสี ก๊อกน้ำสำหรับงานประปาทั่วไป
จำหน่ายเป็นกล่อง(กล่องละ 20ตัว)

หมายเหตุ ยี่ห้ออาจมีการเปลี่ยนแปลตามความเหมาะสม เนื่องจากสินค้าขาดตลาด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา

line
เฮียบฮก