พลั่วขุดดิน พลั่วจินดา

1,025 ฿

พลั่วขุดดิน  พลั่วจินดา
จำหน่ายเป็นมัด(มัดละ 25อัน)

หมายเหตุ ร้านมีจำหน่ายด้ามจอบ
และด้ามพลั่ว ด้วย (มัดละ 10อัน)
สามารถใส่เป็นด้ามจับได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา

line
เฮียบฮก