กลอนมิเนียม / กลอนอลูมีเนียม

136 ฿248 ฿

กลอนมิเนียม ใช้เป็นกลอนประตู หน้าต่าง เพื่อความปลอดภัย

ขนาด

2นิ้ว และ 3นิ้ว กล่องละ 2โหล

4นิ้ว -ุ6นิ้ว กล่องละ 1โหล

จำหน่ายเป็นกล่อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา

line
เฮียบฮก