ยางรองเหล็กฉาก

200 ฿600 ฿

ยางรอง ยางรองเหล็กฉาก(PVC)

ใช้กับเหล็กฉากหน้าเท่า (ขนาด 1.5นิ้ว x 1.5นิ้ว)

ยางรองเหล็กฉากใหญ่(PVC)
ใช้กับเหล็กฉากหน้าไม่เท่า
(ขนาด 1.5นิ้ว x 2.2นิ้ว) สินค้าสั่งเบิก

ยางรองเหล็กฉากใหญ่ (ยาง)
ใช้กับเหล็กฉากหน้าไม่เท่า
(ขนาด 1.5นิ้ว x 2.2นิ้ว) สินค้าสั่งเบิก

จำหน่ายเป็นถุง (ถุงละ 100 อัน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา

line
เฮียบฮก