รอกเขียว

260 ฿770 ฿

รอกเขียว

ใช้สำหรับผ่อนแรงในการเคลื่อนย้าย
สิ่งของและอำนวยความสะดวก
ในการเคลื่อนย้ายสิ่งของ เช่น
โกดังสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม

มีขนาด 3″ ถึง 6″ จำหน่ายเป็นตัว

หมายเหตุ

รอกขนาดเล็ก รอกดำ มีขนาด 3/4″ ถึง 2″

จำหน่ายเป็นโหล

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา

line
เฮียบฮก