สูบน้ำมัน

250 ฿340 ฿

สูบน้ำมัน

ใช้สูบของเหลวแบบมือบีบ
หัวเป็นสีแดง ทำด้วยพลาสติก
เหมาะสำหรับการถ่ายเทน้ำมัน
ทุกชนิดที่มีความเข้มข้นน้อย
ความหนืดต่ำ เช่น น้ำมันเครื่องรถยนต์
น้ำมันดีเซล เป็นต้น

สูบน้ำมันเล็ก จำหน่ายเป็นโหล

สูบน้ำมันใหญ่ 200 L. จำหน่ายเป็นอัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา

line
เฮียบฮก