ถาดลูกกลิ้ง

63 ฿

ถาดลูกกลิ้ง ถาดสำหรับผสมสีหรือพักสี ใช้กับลูกกลิ้งทาสีหรือแปรงทาสี

จำหน่ายเป็นใบ

หมายเหตุ ทางร้านมีจำหน่ายลูกกลิ้งทาสี ขนาด 4นิ้ว ถึง 10นิ้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา

line
เฮียบฮก