กรรไกรสแตนเลส กรรไกรเอนกประสงค์

105 ฿

กรรไกรสแตนเลส หรือ กรรไกรอเนกประสงค์ ยี่ห้อ META

(1 กล่อง บรรจุ 6 อัน)

แยกขายเป็นอัน/ไม่ต้องยกกกล่อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา

line
เฮียบฮก