มีดด้ามเหล็ก/มีดเหรียญ/มีดอีโต้

75 ฿

มีดด้ามเหล็ก มีดเหรียญ  มีดอีโต้

อุปกรณ์ทางการเกษตร ถางหญ้า
ตัด แต่งกิ่งไม้ ทำสวนต่างๆ

จำหน่ายเป็นอัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา

line
เฮียบฮก