จอบขยัน

90 ฿

จอบขยัน
ใช้สำหรับงานเกษตร ถางหญ้า
ขุดดิน พรวนดิน ขุดหลุม

จำหน่ายเป็นอัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา

line
เฮียบฮก