ความรู้และการเลือกซื้อลวดตาข่ายให้เหมาะกับการใช้งาน

ความรู้และการเลือกซื้อลวดตาข่ายให้เหมาะกับการใช้งาน

           ลวดตาข่ายเป็นสินค้าอีกชนิดหนึ่งที่ร้านวัสดุก่อสร้าง หรือร้านขายอุปกรณ์ทางการเกษตรต้องตอบข้อสงสัยการเลือกซื้อและใช้งานจากลูกค้าที่สอบถามเข้ามา เนื่องจากลวดตาข่ายที่ขายกันตามร้านวัสดุก่อสร้าง หรือร้านขายอุปกรณ์ทางการเกษตรมีหลากหลายแบบ และยังผลิตจากวัสดุที่แตกต่างกัน สร้างความสับสนและไม่แน่ใจให้กับคนที่ต้องการใช้งานลวดตาข่ายไม่น้อย นอกจากนี้ยังเป็นวัสดุที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายหรือสามารถทดแทนกันได้ อย่างไรก็ดี และแม้ว่าลวดตาข่ายสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้มากมาย แต่ลวดตาข่ายแต่ละชนิดที่ผลิตออกมาจำหน่าย มีวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้งานที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้น หากกำลังมองหาลวดตาข่ายสำหรับใช้งาน ควรศึกษาหรือสอบถามผู้ขายก่อนเสมอ

ใน EP.5 นี้ เฮียบฮกออนไลน์ขอเสนอความรู้และการเลือกซื้อลวดตาข่ายของแต่ละประเภทที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานของผู้ซื้อเบื้องต้น

     ตาข่ายที่ขายกันทั่วไปมีกี่ประเภท อะไรบ้าง และสามารถนำไปใช้กับงานใดได้บ้าง

ตาข่าย

           ก่อนที่จะกล่าวถึงประเภทและการเลือกใช้งานของลวดตาข่ายให้เหมาะกับความต้องการตามวัตถุประสงค์ของการนำลวดตาข่ายแต่ละชนิดที่ผลิตออกมาไปใช้งาน เฮียบฮกออนไลน์ขออธิบายคำว่า “ตาข่าย” กับ “ตะแกรง” 2 คำนี้ หากค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตหรือไปตามร้านวัสดุก่อสร้าง จะพบว่ามีการใช้คำทั้ง 2 คำไม่แตกต่างมากนักรวมถึงการใช้งาน

         “ตาข่าย” คือ เครื่องดักสัตว์ เช่น นก หรือกระต่าย เป็นต้น มีลักษณะถักเป็นตารางคล้ายกับแห ลวดหรือด้ายที่นำมาถักเป็นตา ๆ อย่างข่ายว่า ลวดตาข่าย (ราชบัณฑิตยสถาน) ซึ่งตาข่ายจะใช้ดักสัตว์บกเป็นหลัก ส่วนแหจะไว้ใช้ดักสัตว์น้ำ ตะแกรง หมายถึง ภาชนะสานรูปแบน ขอบกลม มีตาห่าง สำหรับร่อนสิ่งของหรือช้อนกุ้งปลา สามารถใช้ตะแกรงเรียกสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

           อย่างไรก็ดี ทั้ง ตาข่ายและตะแกรง เป็นคำที่ร้านวัสดุก่อสร้างนำมาใช้ในลักษณะที่ให้ความหมายไม่แตกต่างกันมากนัก หรือ นำคำทั้งสองคำมาใช้แทนกัน แต่จะใช้ในลักษณะ เช่น ลวดตาข่าย ตะแกรงเหล็ก หรือตะแกรงสาน เป็นต้น ซึ่งตะแกรงเหล็ก หมายถึง การนำเหล็กเส้นขนาดต่าง ๆ มาเชื่อมต่อกัน มาถักหรือขัดกัน ให้เป็นลักษณะตะแกรงเพื่อนำไปใช้ในงานต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

ประเภทของลวดตาข่าย/ตะแกรงเหล็ก

        ลวดตาข่ายที่ขายตามท้องตลาดจะมีหลากหลายแบบและหน้าตา โดยทั่วไปลวดตาข่ายจะมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยม และ ลวดตาข่ายหกเหลี่ยม

        ในการผลิตจะแบ่งลวดตาข่ายออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ลวดตาข่ายชุบร้อน และลวดตาข่ายไม่ชุบร้อน ลวดตาข่ายชุบร้อน คือ ลวดตาข่ายที่ผ่านการขึ้นรูปและเชื่อมติดกันให้ได้ขนาดตามช่องที่ต้องการ และนำไปชุบร้อนหรือสังกะสี (Hot Dip Galvanized) เพื่อป้องกันการขึ้นสนิม ช่วยให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น ส่วนลวดตาข่ายไม่ชุบร้อน เช่น ลวดตาข่ายเคลือบพีวีซี หรือลวดตาข่ายที่ผลิตด้วยลวดดำ เป็นต้น

            ประเภทของลวดตาข่าย ลวดตาข่ายมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับวัสดุที่นำมาผลิตและการนำไปใช้งาน บทความนี้ขอนำเสนอความรู้ทั่วไปประเภทของลวดตาข่าย (ประเภทลวดตาข่ายยอดฮิต) และใช้คำว่า “ลวดตาข่าย” และ “ตะแกรง” ในการอธิบายประเภทและการใช้งานเป็นหลัก ดังนี้

            ตาข่าย

             ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยม เป็นลวดตาข่ายที่บางกว่าตาข่ายถัก หรือตะแกรงสานทั่วไป ซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ใช้เส้นลวดชนิดเดียวกับลวดตาข่ายหรือตะแกรงสานประเภทอื่น ๆ ผลิตด้วยการอาร์ค ทำให้ขนาดตาของลวดตาข่ายชนิดนี้ได้มาตรฐาน มีจุดเชื่อมของลวดเหล็กที่แน่นหนา และทนการกัดกร่อน สามารถนำไปใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายเพราะมีขนาดให้เลือกมากมาย เช่น งานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และการก่อสร้าง มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ลวดตาข่ายกรงไก่ บางร้านหรือผู้ผลิตจะเรียกลวดตาข่ายชนิดนี้ว่า ตะแกรงไก่สี่เหลี่ยม

          การใช้งาน: หากเป็นลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมที่ผลิตจากเส้นลวดขนาดเล็ก เหมาะกับการนำมาใช้ในงานก่อสร้าง  เช่น กันการแตกร้าวของผนังปูนฉาบ ขอบวงกบประตู กั้นรั้วกำแพง ล้อมดอกไม้ และงานประดิษฐ์ต่าง ๆ หรืองานเกษตร เช่น การล้อมพืช ที่สำหรับทำไม้เลื้อย รวมถึงใช้เป็นแนวเดินท่อสายไฟ รอยต่อระหว่างคานและผนัง เป็นต้น

            สำหรับลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมที่ผลิตจากเส้นลวดขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับการทำกรงนก กรงกระต่าย กรงแมว หรือกรงสัตว์ต่าง ๆ

            ลวดตาข่ายหกเหลี่ยม คือ ลวดตาข่ายที่นำเหล็กลวดมาถักและบิดเป็นเกลียว 3 ชั้นในรูปหกเหลี่ยม ซึ่งลวดตาข่ายลักษณะนี้จะช่วยเรื่องความทนทานที่มากขึ้น สามารถนำไปใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายคล้ายกับลวดตาข่ายสี่เหลี่ยม

           การใช้งาน: ลวดตาข่ายหกเหลี่ยมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับงาน เช่น กรงนก กรงไก่ งานก่อสร้าง โครงสร้างฉาบผนัง และงานอเนกประสงค์ต่าง ๆ

           ลวดตาข่ายถัก หรือ รั้วตาข่ายถัก เป็นลวดตาข่ายชนิดหนึ่งที่ผลิตด้วยลวดชุบสังกะสี (ป้องกันการขึ้นสนิม) ขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรที่สามารถถักลวดชุบสังกะสีให้มีลักษณะของตาข่ายถัก ร้อยเป็นเกลียว ลวดตาข่ายชนิดนี้มีลักษณะคล้ายกับสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดหรือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

การใช้งาน: ลวดตาข่ายถักสามารถนำไปใช้ในการทำรั้วโกดัง งานกันแนวพื้นที่ต้องการเป็นสัดส่วนและโปร่งตา งานตะแกรงนก หรือกรงสัตว์

            ตะแกรงเหล็ก ตาข่ายสาน คือ ลวดตาข่ายที่ผลิตจากลวดชุบสังกะสี หรือลวดสแตนเลส นำเข้าเครื่องจักรเพื่อตีลวดเป็นเส้นตรงและหยิก ตามความยาวที่ต้องการ จากนั้นนำมาขัด ถัก หรือเชื่อมติดกัน ให้เป็นตะแกรง ซึ่งจะใช้ลวดเหล็กชนิดเดียวกับลวดตาข่ายถักในการผลิต  ตะแกรงสานหรือตาข่ายที่ผลิตจากสแตนเลสจะช่วยเรื่องความสวยงามที่เกิดจากความเงาของเส้นลวด รวมถึงป้องกันการเกิดสนิม

            การใช้งาน: ตะแกรงเหล็ก หรือตาข่ายสานจะใช้สำหรับป้องกันสัตว์ปีก เช่น นก ที่บินเข้าไปทำรังในอาคารตามโครงหลังคา ช่องระบายอากาศ ช่องระบายลม หรือใต้คา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานกั้นรั้วอาคาร กั้นรั้วโรงงาน ทางด่วน รั้วบ้าน สนามกีฬา และสามารถใช้เป็นที่รองรับแผ่นฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา

           ตะแกรงอาร์ค (Wire Mesh) หมายถึง ตะแกรงรูปร่างสี่เหลี่ยม ที่ผลิตด้วยวิธีการเชื่อมติดลวดเหล็กทุกจุดให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้ลวดเหล็กที่มีความหนากว่าปกติด ไม่สามารถพับงอได้ ลวดเหล็กที่นิยมนำมาผลิตตะแกรงอาร์ค คือ ลวดชุบสังกะสี ลวดดำ หรือลวดสแตนเลส นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานที่หลายอย่าง

            การใช้งาน: ตะแกรงอาร์คเป็นตะแกรงสี่เหลี่ยมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้มากมาย ตัวอย่างเช่น การทำรั้วบ้าน รั้วระเบียง กรงสัตว์ ตะแกรงอาร์คจะให้รูปลักษณ์ที่แตกต่างจากลวดตาข่ายอื่น ๆ ปัจจุบันสถาปนิกและวิศวกรนิยมใช้ตะแกรงอาร์คกับงานตกแต่งทั้งภายนอกและภายในอาคารทุกประเภท มีความทนทาน และมีรูปทรงที่สะดุดตา และยังสามารถนำไปใช้กับงานประดิษฐ์หรือของใช้ภายในบ้าน เช่น กล่องใส่หิน โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น   

ตาข่าย

สรุป:

              ลวดตาข่ายหรือตะแกรงตาข่าย เป็นคำที่ร้านวัสดุก่อสร้าง ร้านขายอุปกรณ์ทางการเกษตร หรือผู้ผลิตนำมาใช้เรียกแทนกัน EP.5 นี้ เฮียบฮกออนไลน์นำเสนอความรู้และการเลือกใช้ลวดตาข่ายให้เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการ ซึ่งลวดตาข่ายที่ขายในท้องตลาดจะมี 2 ลักษณะ ได้แก่ ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยม และลวดตาข่ายหกเหลี่ยม ลวดตาข่ายที่นิยมนำมาใช้งานส่วนใหญ่จะเป็นลวดตาข่ายสี่เหลี่ยม ประเภทสี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหรือข้าวหลามตัด

               ลวดตาข่ายจะมี 5 ชนิด ได้แก่ ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยม ลวดตาข่ายหกเหลี่ยม ลวดตาข่ายถัก ตะแกรงเหล็ก ตาข่ายสาน และตะแกรงอาร์ค (Wire Mesh) ซึ่งลวดตาข่ายทั้ง 5 ชนิดนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลาย เช่น งานก่อสร้าง งานการเกษตร งานล้อมรั้ว งานทำกรงสัตว์ งานประดิษฐ์ต่าง ๆ เป็นต้น

              ในการเลือกซื้อลวดตาข่าย ผู้ซื้อควรปรึกษาผู้ขายก่อนการซื้อ เพราะลวดตาข่ายมีหลากหลายขนาดให้เลือก รวมถึงวัสดุที่นำมาใช้ผลิตลวดตาข่ายมีคุณสมบัติแตกต่างกัน จะเลือกใช้ลวดตาข่ายชนิดใด ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งานของผู้ซื้อเป็นหลัก

             ที่เฮียบฮกออนไลน์ เรามีลวดตาข่ายจำหน่าย 2 ประเภท ได้แก่ ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมนำเข้าจากประเทศจีน และลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมผลิตในประเทศไทย

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเครื่องมือช่าง อุปกรณ์ก่อสร้างทั่วไป รวมถึงเครื่องมือทางการเกษตร 

สามารถสอบถามแอดมินร้านเฮียบฮกออนไลน์ได้เลยทันที

เฮียบฮกออนไลน์ยินดีตอบคำถามและให้คำปรึกษาเรื่องเครื่องมือช่าง

โทรศัพท์: 0956549462 และ 0626463545

Facebook: Heabhok

Line: @heabhok (พิมพ์@ด้วยน้า)

เครื่องมือช่างและอุปกรณ์

ตาข่าย

395 ฿1,785 ฿

อุปกรณ์การเกษตร

ตาข่ายกรองแสง ยี่ห้อ ดาว

1,400 ฿1,650 ฿

อุปกรณ์การเกษตร

ผ้าฟาง

85 ฿335 ฿

เครื่องมือช่างและอุปกรณ์

เทปตาข่ายยิปซั่ม

30 ฿

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *